24 ന് ശനി മാറുന്നു. മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാർ നിർബന്ധമായും കാണുക..

അശ്വതി നക്ഷത്രഫലം

നിങ്ങൾ പൊതുവേ വളരെ ആരോഗ്യവാനും പ്രയത്നശാലിയുമാണ്. അത് കൂടാതെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആവേശത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി നൽകുകയില്ല കൂടാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി പരിശ്രമിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ശീലമാണ്. വേഗത, പ്രസരിപ്പ്, ഊർജ്ജസ്വലത എന്നിവ നിങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശയം തോന്നിയെങ്കിൽ, അത് നടപ്പിലാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തും. നിങ്ങൾ വളരെ ഉല്ലാസപ്രിയനും ബുദ്ധിമാനുമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞൊടിയിടയിൽ ‌മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം വിവേകപരമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ മികച്ച വൈദഗ്ദ്ധ്യമാണ്. പ്രകൃതത്താൽ, നിങ്ങൾ വളരെ നിഗൂഢാത്മകമാണ്, ഇത് മതം, പ്രകൃത്യാതീതശക്തി, മന്ത്രം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പൊതുവേ നിർഭയനും ധീരനുമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ശത്രുക്കൾക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയില്ല കാരണം സ്വാഭാവികമായി അവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സ്വാധീനം, സമ്മർദ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയില്ല, സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും മാത്രമേ നിങ്ങളിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയൂ. കാഴ്ച്ചയിൽ, നിങ്ങൾ പൊതുവേ സമാധാനപരവും നിയന്ത്രിതവുമായി കാണപ്പെടുന്നു, ഒരിക്കലും ദ്രുതഗതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാത്തയാൾ. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ വിശകലനത്തിന്റെ ഫലമാണ്, കൂടാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഉലയ്ക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്താൽ തീരുമാനം മാറ്റുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലി എങ്ങനെ നിറവേറ്റണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും പുറമേ, നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച സുഹൃത്തുകൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. സാഹചര്യം എത്ര കഠിനമായി മാറിയാലും, നിങ്ങൾ ശാന്തമായി സ്ഥിതികൊള്ളുകയും ഈശ്വരനിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പരമ്പരാഗത രീതികൾ‌ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന‌ ആളാണെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങൾ ആധുനീകരണത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലുമുപരി, നിങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതികൾ ശുദ്ധമായും നിയന്ത്രിതമായും വെയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം & വരുമാനം

നിങ്ങളെ ഒരു സകലകലാവല്ലഭൻ ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിവെച്ചാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. തൊഴിൽപരമായി, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, സെക്യൂരിറ്റി, പോലീസുകാരൻ, മിലിറ്ററി പ്രൊഫഷണൽ, സീക്രട്ട് സർവീസസ്, എഞ്ചിനിയറിംഗ്, അദ്ധ്യാപനം, പരിശീലനം മുതലായ മറ്റ് അനേകം വിഭാഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു കൈ നോക്കാവുന്നതാണ്. തത്വശാസ്ത്രവും സംഗീതവും പ്രത്യേകമായും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി വഴികളിൽ നിന്നും ആദായം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തേക്കും. 30 വയസ്സുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ‌ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കുടുംബ ജീവിതം

മറ്റ് എന്തിനെയും പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തേയും സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അച്ഛനുമായി ചില പിണക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തുതന്നെയായാലും, മാതൃവശത്തെ ബന്ധുക്കൾ‌ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും കൂടാതെ കുടുംബത്തിനു പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ സഹായങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വൈവാഹിക ജീവിതം പരമാനന്ദകരമായി കാണപ്പെടും. പെൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും‌ ലഭിക്കുക.