ആര്‍ത്തവ കാലത്ത് സ്വന്തം വീട്ടില്‍ നേരിട്ട വിലക്കിനെക്കുറിച്ച് നായിക സോനം കപൂർ

ആര്‍ത്തവകാലത്ത് സ്വന്തം വീട്ടില്‍ നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ബോളിവുഡ് നടി സോനം കപുര്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ആര്‍ത്തവകാലങ്ങളില്‍ അമ്പലത്തില്‍ പോകുന്നതിനും അടുക്കളയില്‍ കയറുന്നതിനും അച്ചാറുഭരണിക്കടുത്തേയ്ക്കു ചെല്ലുന്നതിനു പോലും മുത്തശ്ശി വിലക്കിരുന്നു എന്നു സോനം കപൂര്‍ പറയുന്നു.

ആര്‍ത്തവത്തെക്കുറിച്ചു പൊതുവേദിയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന നഗരങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഈ പ്രമേയം സുപ്രധാനമായി തോന്നണമെന്നില്ല.എന്നാല്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞത തുടരുന്നു എന്നും സോനം പറയുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടന്ന മേഹശ്വരിലും പരിസരങ്ങളിലും ഇന്നും ആര്‍ത്തവത്തെക്കുറിച്ചും പാലിക്കേണ്ട ശുചിത്വത്തേക്കുറിച്ചും നിലനില്‍ക്കുന്ന അജ്ഞത തന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. നഗരങ്ങളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന തങ്ങള്‍ വിലക്കുകള്‍ നേരിട്ടിരുന്നു എങ്കില്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അനുഭവിച്ചിരുന്നത് എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്നു സങ്കല്‍പ്പിക്കാവുന്നതിലുമപ്പുറമാണെന്നു സോനം കപൂര്‍ പറയുന്നു.