ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു വീഡിയോ.. കാണാതെപോകരുതേ.. ഈ കുരുന്നിനെ..

അമ്മയുടെ നാടന്‍ പാട്ടിനൊപ്പം ഒരു കുഞ്ഞു ചെണ്ട മനോഹരമായി കൊട്ടുകയാണ് ഈ മിടുക്കന്‍. പാട്ടിന്റെ ഭംഗിയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് താളം ചോരാതെ അതിമനോഹരമായാണ് കുട്ടിത്താരത്തിന്റെ കൊട്ട്. പ്രായത്തെ പോലും വെല്ലുന്നതാണ് ഈ പ്രകടനം.

കൈതോല പായ വിരിച്ച്… എന്ന സുന്ദരമായ നാടന്‍ പാട്ടാണ് ചേലോടെ അമ്മ പാടുന്നത്. പാട്ടിന് അനുസരിച്ച് കൊച്ചുമിടുക്കന്‍ കുഞ്ഞിച്ചെണ്ടയില്‍ താളം പിടിയ്ക്കുന്നു. ഏറെ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത നേടിയിട്ടുള്ള നാടന്‍ പാട്ടാണ് കൈതോല പായ വിരിച്ച്… എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം. കുഞ്ഞുമകന്റെ താളത്തിലുള്ള കൊട്ട് പോലെതന്നെ മനോഹരമാണ് അമ്മയുടെ ആലാപനവും. എന്തായാലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ഈ പാട്ടും മകന്റെ കൊട്ടും.