ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വാനില ഐസ്ക്രീം വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ( വിപ്പിംഗ് ക്രീം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല)

ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വാനില ഐസ്ക്രീം വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ( വിപ്പിംഗ് ക്രീം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല).ഇത് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകും. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.

വീഡിയോ നോക്കി അതുപോലെ നിങ്ങളും വാനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു കൂടി ഈ പോസ്റ്റ്‌ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്.