കുക്കര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അപകടം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം.. ഇത് തീർച്ചയായും വായിക്കൂ..

പാചകം ചെയ്ത്യ്കൊണ്ടിരുന്ന കുക്കര് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടത്തില് നിന്നും ഒഴിവായത് തല നാഴികയ്ക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് ആയിരുന്നു സംഭവം ഇത് എങ്ങിനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് ഇപ്പൊള് ഓടി അടുക്കളയില് പോകും കാരണം പലരും മറന്നുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുക്കര് ഇപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കുക എന്നത്. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ആവി നന്നായി പുറത്തേക്കു പോകാത്തതിന്റെ കാരണമാണ് ആവി പൂര്ണ്ണമായും പോയെന്നു കരുതി കുക്കര് അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ചു തുറക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് ഉണ്ടായതു ഇങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം കുക്കറില് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചോറായിരുന്നു അടുക്കളയില് പല ഭാഗത്തായി ചോറ് തെറിചെങ്കിലും വീട്ടമ്മയ്ക്ക് നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ആയിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറി ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയവര് പറയുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അത്രയ്ക്കും വലിയ അപകടം ആയിരുന്നു ഒഴിവായത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നല്ല ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം ആയിരുന്നു കുക്കറില് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോള് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് വന്നു വീഴാനുള്ള സാദ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കില് ശരീരത്തില് വളരെ ആഴത്തില് പൊള്ളല് എല്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കുക്കർ ഇപ്പോഴും ശുദ്ധമാണ്, കാരണം കുക്കറിലെ നീരാവി ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, കുക്കറിനുള്ളിലെ നീരാവി പുറത്തുകടക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തതിനുശേഷം ദിവസവും നീരാവി ദ്വാരം വൃത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.