കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ഫർണിച്ചർ കിട്ടുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം.. വേഗം വാങ്ങിക്കോളൂ..

കേരളത്തിൽ ഫർണിച്ചർ വിലകുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന അപൂർവ്വം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നെല്ലുകുഴി. പെരുമ്പാവൂര്-കോതമംഗലം പാതയിലെ ഒരു ഗ്രാമമായ നെല്ലികുഴി 20 വർഷത്തോളം ഫർണിച്ചർ വില്ലേജാക്കി മാറ്റി. കട്ടിലുകൾ, കബോർഡുകൾ, ഡൈനിംഗ് ടേബിളുകൾ, കസേരകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി വില കുറഞ്ഞവയാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ഫർണിച്ചർ കയറ്റി അയക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഇനങ്ങളെല്ലാം ഗുണഭോക്താവിന്റെ അഭിരുചികൾക്കനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചവയാണ്.

3,000 രൂപയ്ക്കാണ് മെത്ത ലഭ്യമാകുക. സോഫ സെറ്റിന് 10,000 രൂപയാണ് വില. 15,000 കബോർഡുകൾ, 7,500 ടാബുകൾ, 1,100 കസേരകൾ, 4,500 ദിവാന് കട്ടിലുകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാം തേക്ക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മഹാഗണി, മാവ് എന്നിവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവയ്ക്ക് വിലകുറയും.

ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫർണിച്ചർ എന്നിവയും വിൽക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാക്കൂ , ഈ പോസ്റ്റ് ഉപകാരപ്രദമെന്നു തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കൂ..