കൊറോണ ബാധിച്ച പലർക്കും ലക്ഷണങ്ങളില്ല. ഈ രോഗികളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ?

കൊറോണ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയാണ് അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചികിൽസിക്കുന്നതും . എന്നാൽ കൊറോണ ബാധിച്ച പലരും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല.. ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? വിശദമായി അറിയുക.. ഷെയർ ചെയ്യുക.. ഒരുപാടുപേർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും..