ത്രിഫല ചൂർണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി കഴിക്കാതെ ഇരിക്കില്ല!

ആയുര്‍വേദം പൊതുവേ പാര്‍ശ്വ ഫലങ്ങളില്ലാത്ത ചികിത്സാരീതി എന്ന പേരിലാണ് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും മുടി സംരക്ഷത്തിനുമെല്ലാം ഇത് ഏറെ ഗുണം നല്‍കുന്ന ഒന്നുമാണ്.പല തരത്തിലുള്ള ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകളുമുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെ നല്‍കുന്നവയാണ് പലതും. ചിലതെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമല്ലാതെ വാങ്ങി കഴിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കുന്നവയാണ്.ഇത്തരത്തിലെ ഒരു ആയുര്‍വേദ മരുന്നാണ് ത്രിഫല. ആയുര്‍വേദ കൂട്ടുകള്‍ ചേര്‍ന്ന ഈ മരുന്ന് പൊതുവേ ത്രിഫല ചൂര്‍ണം എന്ന പേരില്‍ ലഭിയ്ക്കാറുമുണ്ട്. കടുക്ക, നെല്ലിക്ക, താന്നി എന്നീ ആയുര്‍വേദ ഫലങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ത്രിഫല. ഇവയുടെ പുറന്തോടാണ് ഫലമുണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത്. നെല്ലിക്ക 300 ഗ്രാം, കടുക്ക 200 ഗ്രാം, താന്നിക്ക 100 ഗ്രാം എന്നിവയാണ് ത്രിഫലയുടെ അളവുകള്‍.ത്രിഫല ചൂര്‍ണം പല രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള നല്ലൊരു ആയുര്‍വേദ പ്രതിവിധിയാണ്. രാത്രി കിടക്കാന്‍ നേരത്ത് ഇത് അല്‍പം കഴിയ്ക്കുന്നത് ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കും. ഒരു നുള്ളു ത്രിഫലയില്‍ ഏറെ പഴങ്ങളുടെ ഗുണമുണ്ടെന്നു വേണം, പറയാന്‍.

കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ കാണാം

Leave a Comment