നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്ന വാഴയില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് ഏറെ ദോഷകരമാകുന്ന ഒരു വില്ലന്‍ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്.. അറിയാമോ ഇത് ?

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു സസ്യമാണ് വാഴപ്പഴം. വാഴപ്പഴം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മലയാളികൾ കുറവാണ്. വാഴപ്പഴത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ശത്രു വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന സത്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? ഈ വില്ലനാണ് വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വേര്. വാഴ വേരുകൾക്ക് ധാരാളം ആയുർവേദ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.

വാഴയുടെ വേരിന്റെ നീര് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ നിരവധി ആയുർവേദ പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചില കടും കൈ പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കും, വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വേരുകൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ വേരുകൾക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. പുരുഷ ഹോർമോണുകളുടെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, മുമ്പ് ബ്രഹ്മചര്യം അഭ്യസിച്ചിരുന്ന സന്യാസിമാർ ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചില ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ഈ രീതി നിലവിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, വാഴപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് ലൈംഗിക പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കും.