വിഷമില്ലാത്ത മീൻ ദിവസവും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ മീൻ കൃഷി ചെയ്യാം.. മീൻ പെറ്റു പെരുകി കുമിഞ്ഞു കൂടും കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ..

നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗം ആണ് മത്സ്യകൃഷി .കാരണം മീൻ കഴിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവ് … Read more

വിവിധ തരം പാചകഎണ്ണകളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും.. ഈ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പ്രത്യേകം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക

എണ്ണയെന്നാൽ മലയാളിക്ക് അർത്ഥം സ്നേഹമെന്നാണ്. എണ്ണയിൽ പാചകം ചെയ്തെടുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോടുള്ള കേരളീയരുടെ … Read more

മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ചൈനയിൽ ഉള്ളത്.. ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കാനം വരും..

ഓരോ നാടിനും ഓരോ രീതിയിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ ആണ്.ഒരാളുടെ രീതി മറ്റൊരാൾക്ക് … Read more

ഗ്യാസ് കുറ്റിയിലെ ഈ നമ്പറിന് പിന്നിലെ കാര്യം നമ്മളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല.. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആണ്. RJ അഞ്ജലി പറയുന്നത് കേൾക്കൂ..

സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഏമ്പക്കമിട്ട് എഴുന്നേറ്റു പോകുമ്പോൾ പുകഴ്ത്തുന്നത്‌ പോയിട്ട് … Read more

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇതൊന്ന് കാണുക.. ഈ അഞ്ചു മിനിറ്റിലെ അറിവ് ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും തന്നെ രക്ഷിച്ചേക്കാം..

വീടുകളിൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും.എന്നാൽ അത് ഓൺ ആക്കി തീ … Read more

സൗജന്യ വായ്പ പലിശ രഹിത വായ്പ സൗകര്യങ്ങൾ.. അറിയാതെപോകരുത് ഈ നേട്ടം.. ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ലോക്കഡോൺ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സമായത്ത് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംസ്ഥാന … Read more