ചൈനക്കാർ വയറുകുറയ്ക്കാനായി ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നല്ലൊരു മാറ്റം കിട്ടും.

ചൈനക്കാർ വയറുകുറയ്ക്കാനായി ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നല്ലൊരു മാറ്റം കിട്ടും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് … Read more

അസുഖം ഏതുമായിക്കോട്ടെ, ഈ മരുന്നിനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കും; ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയിൽ അത്ഭുതമായി അന്നമ്മ വൈദ്യർ

രോഗം വരുമ്പോള്‍ അമ്മ അരികില്‍ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അമ്മ … Read more

സ്നേഹം.. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എത്ര മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു എന്നറിയാമോ ?

സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം പുറത്തുപ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അതു മറ്റുള്ളവർ … Read more

ഭാര്യമാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുടുംബജീവിതം സ്വർഗ തുല്യമാക്കാം

പ്രശ്നങ്ങളും പരിഭവവുമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ കുറവാണ്. താളപ്പിഴകളില്ലാത്ത കുടുംബം സ്വന്തമാവാൻ ഭാര്യമാർ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ … Read more