വെണ്ടക്ക ഇങ്ങനെ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അടിപൊളി രുചിയാണ്.. ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..

വെണ്ടക്ക കഴുകി പേപ്പര്‍ ടവല്‍ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കുക. രണ്ടിഞ്ച് കഷണങ്ങള്‍ ആക്കി … Read more