ബീഫ് കറിയിലും ചിക്കൻ കറിയിളും ചിരട്ട ഇട്ടു വേവിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഉത്തരം കിട്ടി ഇതാ.. ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം..

രോഗങ്ങള്‍ ഇന്നത്തെ കാലത്തു സര്‍വ്വ സാധാരണമാണെന്നു വേണം, പറയാന്‍. ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവര്‍ക്കു പോലും … Read more

ഒരു സ്ക്വയർഫീറ്റ് എത്രത്തോളം കാണും ? കിടപ്പുമുറിയുടെ ശരാശരി വിസ്തീർണമെത്ര ?

 സ്ക്വയർഫീറ്റ്, ക്യുബിക്ഫീറ്റ്… ഇവയൊക്കെയുമായുള്ള യുദ്ധം കൂടിയാണ് വീടുപണി. പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വലിയ പിടിയൊന്നും … Read more

മുരിങ്ങയിലയും ഇഞ്ചിയും ചേര്‍ന്നാല്‍ അത്ഭുതമരുന്ന്! ഇത്രയും കാലം അറിഞ്ഞിരുന്നോ ഇത്..

മലയാളികളുടെ പ്രീയപ്പെട്ട ഭക്ഷണ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ ചിലതാണ്  ഇഞ്ചിയും മുരിങ്ങയും. നല്ലൊരു ശതമാനം മലയാളികളുടെയും … Read more

അടിവയറിനു താഴെ ആദ്യ രാത്രിയെന്ന ചടങ്ങിനോ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളകളിലോ ദീർഘമല്ലാത്ത സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവൻ പരതി

അടിവയറിനു താഴെ ആദ്യ രാത്രിയെന്ന ചടങ്ങിനോ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളകളിലോ ദീർഘമല്ലാത്ത സുഖത്തിന് … Read more