അപകടത്തിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത് പൂച്ച. കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു.. ഈ മിണ്ടാപ്രാണി കാണിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോകും.. വീഡിയോ കാണാം

വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് യജമാനന്മാരോടുള്ള കരുതലും സ്നേഹവുമൊക്കെ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വർത്തയാകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില … Read more