രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം പത്രങ്ങള്‍ കഴുകി വച്ചില്ലെങ്കില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌.

പലപ്പോഴും തിരക്കുകൾകൊണ്ട്നാം വിചാരിക്കും “ഈ പത്രങ്ങൾ  ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, നാളെ കഴുകാം രാവിലെ  ജോലിക്കാരി … Read more

കളങ്കമില്ലാത്ത മനസുള്ളവര്‍ക്ക് വികാരങ്ങൾ അടക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.. മനസ്സിൽ അവർ നന്മയുള്ളവർ..

“ഒരു കണ്ണീർക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കയായെൻ  ആത്മാവിൽ ആയിരം സൗരമണ്ഡലം ഒരു പുഞ്ചിരി  മറ്റുള്ളവർക്കായി  ചെലവാക്കവെ ഹൃദയത്തിലാവുന്നു  … Read more

ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയി ഇരിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രെദ്ധിക്കുക

ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാന്‍ വീട്ടമ്മമാര്‍ പത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടകാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. … Read more

പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വെള്ളികൊലുസിട്ട്  കൊഞ്ചി നടന്ന കുട്ടിയിൽ  നിന്നു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സ്ത്രീയിലേക്കുള്ള മാറ്റം. ഈ സമയങ്ങളിൽ … Read more

ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഇന്നു വിപണിൽ ഏറ്റവും അധികമായി വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ. ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വളർച്ചക്കും, ചിന്താശേഷി ഉത്തജിപ്പിക്കുന്നതിനും … Read more